Katedra Prasoznawstwa i Informatologii

Aktualności

Informacja o studiach podyplomowych

Uwaga!

 

Wszyscy kandydaci na studia podyplomowe na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz na kierunku zarządzanie instytucjami kultury zostali przyjęci.

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 WAiNS

W imieniu Dziekana WAiNS dr. hab. Radosława Krajewskiego, prof. nadzw, uprzejmie zapraszamy na uroczyste spotkanie ze studentami pierwszych roczników studiów pierwszego stopnia, które odbędzie się 3 października o godz. 10.00 w Auli Biblioteki UKW.

Finał Konkursu Wiedzy o Książce, Bibliotece i Nowych Mediach

Rozstrzygnięcie Konkursu Wiedzy o Książce, Bibliotece i Nowych Mediach dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych odbyło się 27 kwietnia 2017 roku o godz. 10.00 w Bibliotece UKW. Honorowy patronat nad konkursem objął Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dr hab. Jacek Woźny. Dodatkowo, swoją opieką konkurs otoczył Kujawsko–Pomorski Kurator Oświaty, Marek Gralik.

Udział w pierwszej edycji konkursu zatytułowanej „Biblioteka moich marzeń” wzięło 47 uczniów z 23 szkół województwa kujawsko-pomorskiego. Poziom nadesłanych prac był wysoki, choć należało je podzielić pod względem treści, na naukowe i literackie. Dlatego Komitet Konkursowy przyznał nagrody i wyróżnienia w obu kategoriach. Ponadto każdy uczestnik konkursu oraz opiekun otrzymał dyplom uczestnictwa.

W uroczystości wzięli udział także studenci z Koła Naukowego Bibliotekoznawców, którzy zaprezentowali swoje osiągnięcia naukowe i trendy we współczesnej bibliologii i informacji naukowej.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, a przede wszystkim laureatom!
Dziękujemy za liczny udział w konkursie i uroczystości rozdania nagród.
Zapraszamy za rok, na następną edycję.

Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - Biblioteka moich marzeń

Mamy zaszczyt zaprosić Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych do udziału w pierwszej edycji Konkursu Wiedzy o Książce, Bibliotece i Nowych Mediach zorganizowanego przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych. Merytorycznie konkurs przygotowują pracownicy Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pragniemy, aby stał się on imprezą cykliczną, a każda kolejna edycja zostanie poświęcona nowemu zagadnieniu dotyczącemu wiedzy o książce, bibliotece i nowych mediach. Na inaugurację proponujemy następującą tematykę pracy pisemnej: Biblioteka moich marzeń.

 

Termin nadsyłąnia zgłoszeń: 31 marca 2017 r.

Prace prosimy przesyłać do Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy:

  • tradycyjną drogą pocztową na adres: ul. K. Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz z dopiskiem Konkurs,
  • lub pocztą elektroniczną na adres: jogo@ukw.edu.pl lub kabin@ukw.edu.pl także z dopiskiem Konkurs.

Komitet Konkursowy oceni nadesłane prace najpóźniej do 15 kwietnia 2017 r.

Regulamin konkursu do pobrania na stronie (format PDF): http://www.kinib.ukw.edu.pl/download/26342/regulamin_konkursu.pdf

Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii w programie ERASMUS+

Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii rozszerza krąg współpracy w ramach programu Erasmus+. Pierwszy krok został uczyniony w 2012 roku, kiedy to została podpisana umowa o współpracy z Uniwersytetem w Debreczynie na Węgrzech (University of Debrecen, Faculty of Informatics Department of Library Informatics). Jej owocem były wielokrotne pobyty pracowników Katedry z wykładami w Debreczynie oraz nauczycieli akademickich z Debreczyna w Bydgoszczy w naszej jednostce. Na początku grudnia br. zostały podpisane dwie nowe umowy partnerskie: z Uniwersytetem Śląskim (Slezska Univerzita, Institute of the Czech Language and Library Science) w Opawie oraz z Uniwersytetem w Rydze na Łotwie (University of Latvia, Faculty of Social Sciences, Department of Information and Library Studies). Otwierają one przed pracownikami i studentami kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo nowe możliwości wymiany i zdobywania doświadczeń naukowych i dydaktycznych.