Katedra Prasoznawstwa i Informatologii

Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - Biblioteka moich marzeń

Mamy zaszczyt zaprosić Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych do udziału w pierwszej edycji Konkursu Wiedzy o Książce, Bibliotece i Nowych Mediach zorganizowanego przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych. Merytorycznie konkurs przygotowują pracownicy Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pragniemy, aby stał się on imprezą cykliczną, a każda kolejna edycja zostanie poświęcona nowemu zagadnieniu dotyczącemu wiedzy o książce, bibliotece i nowych mediach. Na inaugurację proponujemy następującą tematykę pracy pisemnej: Biblioteka moich marzeń.

Ufamy, że konkurs spodoba się wszystkim, który poznali już wartość biblioteki, tym którym się ona spodobała oraz tym, którym wydaje się ona niepotrzebna w świecie rozwiniętej informacji elektronicznej. Zachęcamy młodzież do wyrażenia własnych ocen, prognoz i pomysłów na temat biblioteki przyszłości. Jesteśmy otwarci na wszelkie wypowiedzi i pomysły, może niektóre uda się na wspólnie zrealizować. Będzie to także okazja do refleksji twórczej i pogłębienia wiedzy o bibliotekach.

Prace pisemne powinny być przygotowane z zachowaniem podstawowych standardów obowiązujących na polskich uczelniach, czyli co najmniej kilkustronicowe, z wykazem wykorzystanej bibliografii, jeśli wypowiedź opierać się będzie na literaturze. Autor oprócz swoich danych powinien podać także nazwę szkoły, do której uczęszcza i dane nauczyciela – opiekuna, który pomógł mu w przygotowaniu opracowania.

Pracę tę można również wykonać całkowicie samodzielnie, nie tylko opierając się na bibliografii, lecz na własnym doświadczeniu, relacjach z bibliotek poznanych w czasie wakacji czy podróży, można także użyć wyobraźni i opisać bibliotekę, z której sami byście chętnie korzystali.

Prace powinny być przesłane do 31 marca 2017 roku do Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy bądź tradycyjną drogą pocztową na adres: ul. K. Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz z dopiskiem Konkurs, bądź też pocztą elektroniczną na adres: jogo@ukw.edu.pl lub kabin@ukw.edu.pl także z dopiskiem Konkurs.

Komitet Konkursowy oceni nadesłane prace najpóźniej do 15 kwietnia 2017 r. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną w kwietniu 2017 r. zaproszeni do Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na rozstrzygnięcie konkursu. Z przyjemnością wręczymy Wam i Waszym opiekunom nagrody i dyplomy.

Honorowy patronat nad konkursem objął Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dr hab. Jacek Woźny. Dodatkowo, tegoroczną edycję konkursu swoją kuratelą otoczył Kujawsko–Pomorski Kurator Oświaty, Marek Gralik.

Prosimy nauczycieli, bibliotekarzy szkolnych i innych opiekunów o przekazanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko–pomorskiego naszego zaproszenia. Rozwój czytelnictwa jest ważny wychowawczo, przyczynia się do rozwoju naszego społeczeństwa. Świat książek, bibliotek i mediów najbardziej kształtuje młode pokolenie.

 

Przewodniczący Komitetu Konkursowego

Ks. dr hab. Zdzisław Kropidłowski, prof. nadzw.

Kierownik Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii UKW