Katedra Prasoznawstwa i Informatologii

Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii w programie ERASMUS+

Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii rozszerza krąg współpracy w ramach programu Erasmus+. Pierwszy krok został uczyniony w 2012 roku, kiedy to została podpisana umowa o współpracy z Uniwersytetem w Debreczynie na Węgrzech (University of Debrecen, Faculty of Informatics Department of Library Informatics). Jej owocem były wielokrotne pobyty pracowników Katedry z wykładami w Debreczynie oraz nauczycieli akademickich z Debreczyna w Bydgoszczy w naszej jednostce. Na początku grudnia br. zostały podpisane dwie nowe umowy partnerskie: z Uniwersytetem Śląskim (Slezska Univerzita, Institute of the Czech Language and Library Science) w Opawie oraz z Uniwersytetem w Rydze na Łotwie (University of Latvia, Faculty of Social Sciences, Department of Information and Library Studies). Otwierają one przed pracownikami i studentami kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo nowe możliwości wymiany i zdobywania doświadczeń naukowych i dydaktycznych.

Partnerzy zostali wybrani stosownie do potencjału naukowego i dydaktycznego Katedry. Ośrodek ryski jest centrum kształcenia bibliotekarzy na Łotwie. Placówka opawska zajmuje drugie miejsce po Uniwersytecie Karola w Pradze wśród ośrodków kształcenia bibliotekarzy i pracowników informacji na poziomie wyższym w Republice Czeskiej. Liczymy na nowe kontakty, nowe impulsy, jednocześnie otwieramy swoje podwoje na gości z Rygi i Opawy, na studentów i nauczycieli akademickich z obu krajów. Serdecznie zachęcamy wszystkich studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa do uczestnictwa w programie ERASMUS+. Mogą oni ubiegać się o wyjazdy na studia do Debreczyna, Rygi i Opawy. Chętnych do udziału zapraszamy do Biura Współpracy Międzynarodowej UKW w Bydgoszczy (www.bwm.ukw.edu.pl), gdzie znajdą szczegółowe informacje dotyczące realizacji wyjazdów oraz odpowiednie formularze. Jako pracownicy Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii pragniemy zapewnić wsparcie oraz wszelką pomoc w realizacji wyjazdów zagranicznych studentów. Przypominamy też, że funkcję koordynatora programu Erasmus+ pełni w naszej jednostce dr hab. Zdzisław Gębołyś, który deklaruje gotowość pomocy wszystkim zainteresowanym.