Katedra Prasoznawstwa i Informatologii

Finał Konkursu Wiedzy o Książce, Bibliotece i Nowych Mediach

Rozstrzygnięcie Konkursu Wiedzy o Książce, Bibliotece i Nowych Mediach dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych odbyło się 27 kwietnia 2017 roku o godz. 10.00 w Bibliotece UKW. Honorowy patronat nad konkursem objął Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dr hab. Jacek Woźny. Dodatkowo, swoją opieką konkurs otoczył Kujawsko–Pomorski Kurator Oświaty, Marek Gralik.

Udział w pierwszej edycji konkursu zatytułowanej „Biblioteka moich marzeń” wzięło 47 uczniów z 23 szkół województwa kujawsko-pomorskiego. Poziom nadesłanych prac był wysoki, choć należało je podzielić pod względem treści, na naukowe i literackie. Dlatego Komitet Konkursowy przyznał nagrody i wyróżnienia w obu kategoriach. Ponadto każdy uczestnik konkursu oraz opiekun otrzymał dyplom uczestnictwa.

W uroczystości wzięli udział także studenci z Koła Naukowego Bibliotekoznawców, którzy zaprezentowali swoje osiągnięcia naukowe i trendy we współczesnej bibliologii i informacji naukowej.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, a przede wszystkim laureatom!
Dziękujemy za liczny udział w konkursie i uroczystości rozdania nagród.
Zapraszamy za rok, na następną edycję.