Katedra Prasoznawstwa i Informatologii

Harmonogram zjazdów dla studiów podyplomowych

Informacja na temat terminów zjazdów dla poszczególnych studów podyplomowych w zakładkach:Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa - harmonogramy zjazdów; Studia Podyplomowe Zarządzanie Instytucjami Kultury - harmonogramy zjazdów