Katedra Prasoznawstwa i Informatologii

Informacja o studiach podyplomowych

Uwaga!

 

Wszyscy kandydaci na studia podyplomowe na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz na kierunku zarządzanie instytucjami kultury zostali przyjęci.