Katedra Prasoznawstwa i Informatologii

Relacja z konferencji: Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2015-2018

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2015-2018 (Bydgoszcz-Ostromecko, 23-24.04.2018 r.)

W zabytkowym pałacu w Ostromecku odbyły się w dniach 23-24 kwietnia bieżącego roku, obrady kolejnej konferencji naukowej, której organizatorem była Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (dalej: KINiB). Licznie zgromadzeni uczestnicy obrad w większości przypadków zajmują się w swojej bieżącej pracy badawczej sprawami historii książek, bibliotek i prasy. Zaproponowane przez nich tematy wystąpień zostały bez większych zastrzeżeń przyjęte przez komitet naukowy tego sympozjum. W pięknych wnętrzach ostromeckiego pałacu zebrani poruszali zagadnienia z różnych epok historycznych i dotyczące różnych krajów, które to jednak ściśle nawiązywały do ustalonego wcześniej profilu konferencji.

Więcej...