Katedra Prasoznawstwa i Informatologii

Granty

dr Elżbieta Pokorzyńska

Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 1aH 15 0310 83 pt. Leksykon oprawoznawczy 2015-2020

dr hab. Zdzisław Gębołyś prof. nadzw.

Grant MSZ RP na przygotowanie Bibliografii druków w języku polskim wydanych na Litwie od 1944 do 2014 roku – umowa nr: WK-U-2014 zawarta w dniu 27 sierpnia 2014 r. pomiędzy Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Wilnie a Stowarzyszeniem Naukowców Polaków na Litwie.

Grant Ministerstwa Kultury Republiki Litewskiej na przygotowanie Bibliografii druków w języku polskim wydanych na Litwie od 1944 do 2014 roku – umowa nr TM-85 zawarta 31 października pomiędzy Ministerstwem Kultury Republiki Litewskiej a Stowarzyszeniem Naukowców Polaków na Litwie na wykonanie projektu pt.: Bibliografia druków w języku polskim wydanych na Litwie od 1944 do 2014 r.

dr hab. Ryszard Nowicki prof. nadzw.

Rola katowickiej Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w powojennej ochronie zbiorów bibliotecznych w Polsce

dr hab.Ryszard Nowicki prof. nadzw. - Grant przyznany przez Narodowe Centrum Nauki (członek Science Europe), decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki nr DEC-2011/03/B/HS2/05446.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu znajdują się na stronie Narodowego Centrum Nauki:
www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/przyklady-projektow/nowicki