Katedra Prasoznawstwa i Informatologii

Pracownicy Katedry Prasoznawstwa i Informatologii

  • ks. dr hab. Zdzisław Kropidłowski, prof. uczelni – kierownik
  • dr Katarzyna Domańska
  • dr Joanna Gomoliszek
  • dr Bernardeta Iwańska-Cieślik
  • dr Elżbieta Pokorzyńska
  • dr Katarzyna Wodniak