Katedra Prasoznawstwa i Informatologii

Program studiów

Harmonogramy 2018-2019

Harmonogram zajęć na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo w roku akademickim 2018-2019.

Sylabusy przedmiotów na I roku studiów

Strona zawiera wykaz plików z sylabusami przedmiotów na I roku studiów na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.

Sylabusy przedmiotów na II roku studiów

Strona zawiera wykaz plików z sylabusami przedmiotów na II roku studiów na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.

Sylabusy przedmiotów na III roku studiów

Strona zawiera wykaz plików z sylabusami przedmiotów na III roku studiów na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.

Multimedialne sylabusy

Zapraszamy do zapoznania się z multimedialnymi sylabusami wybranych przedmiotów na studiach infomacja naukowa i bibliotekoznwstwo.