Katedra Prasoznawstwa i Informatologii

Nasze publikacje

Dzieje książki i prasy. Przegląd badań za lata 2013-2015

Publikacja jest pokłosiem trzeciej edycji konferencji: Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2013-2015 i została wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Political and social consciousness of 18th century populace in Gdańsk

W końcu ubr. ukazała się monografia ks. prof. dra hab. Zdzisława Kropidłowskiego Political and social consciousness of 18th century populace in Gdańsk. On the basis of the Gdańsk Book of Wheat Bread Journeymen Bakers Fraternity of 1724-1768, wydana przy współpracy Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego i Wydawnictwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ss. 245, il. 127 i tabel 3. Jest ona podsumowaniem zainteresowań autora historią społeczną Gdańska i historią książki w tym mieście w XVIII w.

Konstancja z hrabiów Potulickich hrabina Zygmuntowa Skórzewska. Wspomnienie pośmiertne

Stefan Bratkowski, Konstancja z hrabiów Potulickich hrabina Zygmuntowa Skórzewska. Wspomnienie pośmiertne. Opracował, wstępem i przypisami opatrzył Ryszard Nowicki,
Konstancin-Jeziorna 2014.
ISBN: 978-83-934704-1-9

Biblioteka kapituły katedralnej we Włocławku

Bernardeta Iwańska-Cieślik, Biblioteka kapituły katedralnej we Włocławku,
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013.
ISBN 978-837096-880-9.

Powojenna ochrona zbiorów bibliotecznych w Polsce w latach 1944-1955.Wybór źródeł

Ryszard Nowicki, Powojenna ochrona zbiorów bibliotecznych w Polsce w
latach 1944-1955.Wybór źródeł,
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego, Bydgoszcz 2013  
ISBN 978-83-7096-934-9

Studia z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2007-2010

Studia z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2007-2010. Praca zbiorowa pod redkacją Zdzisława Kropidłowskiego, Dariusza Spychały i Katarzyny Wodniak.
Bydgoszcz 2010. ISBN 978-83-7096-673-7.

Hrabiego Skórzewskiego poszukiwania miejsca na ziemi. Dziennik podróży do Australii

Ryszard Nowicki. Hrabiego Skórzewskiego poszukiwania miejsca na ziemi. Dziennik podróży do Australii, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
Bydgoszcz 2010, s. 299. ISBN 978-83-7096-772-7