Katedra Prasoznawstwa i Informatologii

Hrabiego Skórzewskiego poszukiwania miejsca na ziemi. Dziennik podróży do Australii

Ryszard Nowicki. Hrabiego Skórzewskiego poszukiwania miejsca na ziemi. Dziennik podróży do Australii, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
Bydgoszcz 2010, s. 299. ISBN 978-83-7096-772-7