Katedra Prasoznawstwa i Informatologii

Studia z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2007-2010

Studia z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2007-2010. Praca zbiorowa pod redkacją Zdzisława Kropidłowskiego, Dariusza Spychały i Katarzyny Wodniak.
Bydgoszcz 2010. ISBN 978-83-7096-673-7.

Spis treści:

Część I. Z dziejów książki

Wanda A. Ciszewska, Badania nad ruchem wydawniczo-księgarskim na Pomorzu i Kujawach (w granicach województwa pomorskiego/bydgoskiego) po roku 1945, s. 9.

Bernardeta Iwańska-Cieślik, Księgozbiór biskupa sufragana Karola Ludwika Pollnera w świetle spisu z 1887 roku, s. 33.

Izabela Krasińska, Biblioteki rosyjskie w Królestwie Polskim w latach 1864- 1915 (Zarys problematyki), s. 47.

Zdzisław Kropidłowski, „Zgoda" i „Niezgoda" w Księdze gdańskiej korporacji czeladniczej bułkarzy i ciastkarzy z lat 1724-1768, s. 61.

Ryszard Nowicki, Bydgoszcz jako miasto kultury książki, s. 87.

Elżbieta Pokorzyńska, Ikonografia drukarstwa doby druku ręcznego, s. 109.

Dariusz Spychała, Chrześcijaństwo i jego wpływ na rozwój kultury na Wschodzie cesarstwa rzymskiego na przykładzie księgozbiorów Orygenesa, Pamfila i Euzebiusza z Cezarei, s. 127.

Katarzyna Wodniak, "Marta" Elizy Orzeszkowej w odbiorze czytelniczym studentek, s. 147.

Łukasz Żywulski, Stan badań nad kolekcją starych druków pochodzących z biblioteki kościoła parafialnego w Galinach k. Bartoszyc, s. 159.

 

Część II. Z dziejów prasy

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Przegląd badań naukowych pracowników Instytutu Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach za lata 2007-2010, s. 177.

Monika Olczak-Kardas, Książka dla nauczyciela w repertuarze wydawniczym "Naszej Księgarni" w latach 1921-1939, s. 189.

Monika Kubiak, Czy czasopisma akademickie mają rację bytu?, s. 203.

Jolanta Laskowska, "Dziennik Bałtycki" w latach 1945-1989, s. 217.

Magdalena Żmijkowska, Okoliczności powstania i pierwsze lata funkcjonowania "Panoramy Północy" (1957-1961), s. 229.