Katedra Prasoznawstwa i Informatologii

Powojenna ochrona zbiorów bibliotecznych w Polsce w latach 1944-1955.Wybór źródeł

Ryszard Nowicki, Powojenna ochrona zbiorów bibliotecznych w Polsce w
latach 1944-1955.Wybór źródeł,
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego, Bydgoszcz 2013  
ISBN 978-83-7096-934-9