Katedra Prasoznawstwa i Informatologii

Biblioteka kapituły katedralnej we Włocławku

Bernardeta Iwańska-Cieślik, Biblioteka kapituły katedralnej we Włocławku,
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013.
ISBN 978-837096-880-9.