Katedra Prasoznawstwa i Informatologii

Konstancja z hrabiów Potulickich hrabina Zygmuntowa Skórzewska. Wspomnienie pośmiertne

Stefan Bratkowski, Konstancja z hrabiów Potulickich hrabina Zygmuntowa Skórzewska. Wspomnienie pośmiertne. Opracował, wstępem i przypisami opatrzył Ryszard Nowicki,
Konstancin-Jeziorna 2014.
ISBN: 978-83-934704-1-9