Katedra Prasoznawstwa i Informatologii

Katechizm biblioteki

Katechizm biblioteki

Paul Ladewig, Katechizm biblioteki, przełożył Zdzisław Gębołyś, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2016, ISBN 978-83-8018-050-5.

Szczegóły dotyczace publikacji znajdują się na stronie Wydawnictwa UKW: www.wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/bibliologia/katechizm-biblioteki