Katedra Prasoznawstwa i Informatologii

Oblicza przestrzeni informacyjnej w dobie Web 2.0

Oblicza przestrzeni informacyjnej w dobie Web 2.0

Nowa publikacja pracowników Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii Oblicza przestrzeni informacyjnej w dobie Web 2.0, praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Domańskiej, Ewy Głowackiej, Pawła Marca, Bydgoszcz 2016, ISBN 978-83-8018-083-3.

 

Publikacja prezentuje wybrane oblicza współczesnej przestrzeni informacyjnej w ujęciu informatologicznym, która jest wielowymiarowa i niejednoznaczna Poruszana problematyka związana jest ze współczesną informacją oraz informatologią i zagadnieniami oscylującymi bliżej bibliotek oraz zasobów cyfrowych. Książka przeznaczona jest nie tylko dla miłośników informatologii czy informacji, ale także dla wszystkich, którym nie są obce „dobrodziejstwa cyfrowego świata informacji”.

 

Spis treści:

I. Informatologia i informacja a przestrzeń Internetu

Małgorzata Fedorowicz–Kruszewska, iSchool – nieunikniony etap ewolucji czy koncepcja kształcenia z zakresu informatologii, s. 11

Iwona Filipowicz, Semantyczne technologie i narzędzia stosowane w bazie wiedzy DBpedia, s. 21

Natalia Pamuła–Cieślak, Ukryty Internet – nowe podejście, s. 35

Katarzyna Domańska, Serwisy edukacyjne w przestrzeni Web 2.0, s. 49

Marcin Karwowski, Analiza bibliologów jako kanałów komunikacji naukowej i zawodowej, s. 64

Jolanta Hys, Klasyfikacje piśmiennictwa w dobie Internetu, s. 79

Mariusz Jarocki, Systemy CMS a Web 2.0 – wybór rozwiązań, s. 93

II. Biblioteki w przestrzeni informacyjnej sieci WWW

Jolanta Dzieniakowska, Biblioteki szkolne w cyberprzestrzeni(?). Uwagi o promocji książnic wybranych szkół podstawowych. Rekonesans badawczy, s. 105

Paweł Marzec, Dostępność serwisów internetowych różnych typów bibliotek na urządzeniach mobilnych, s. 123

Monika Olczak–Kardas, Strony internetowe bibliotek pedagogicznych – narzędziem promocji i komunikacji z użytkownikiem (na wybranych przykładach), s. 134

Kazimierz Adamczyk, Maciej Weryho, Małgorzata Zmitrowicz, Przestrzeń informacji cyfrowej w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, s. 149

III. Zasoby informacyjne w przestrzeni Internetu

Małgorzata Kowalska, Crowdfunding – alternatywne źródło finansowania w dobie Web 2.0, s. 163

Bernardeta Iwańska–Cieślik, Druki wrocławskie z lat 1848–1918 w zasobach polskich bibliotek cyfrowych, s. 188

Elżbieta Pokorzyńska, Kolekcje cyfrowe opraw zabytkowych, s. 220

Wanda A. Ciszewska, Obecność elementów Web 2.0 w serwisach branży wydawniczo–księgarskiej, s. 232

Dariusz Spychała, Antyk w Internecie, s. 244

Zdzisław Kropidłowski, „Republika Listów” online, s. 257

IV. Indeks nazwisk

V. Autorzy