Katedra Prasoznawstwa i Informatologii

Nasze publikacje

Księga gdańskiego bractwa bułkarzy i ciastkarzy z lat 1724-1768

Das Buch der Danziger Los- und Kuchenbäckergesellen aus den Jahre 1724-1768.

Księga gdańskiego bractwa bułkarzy i ciastkarzy z lat 1724-1768, wydał i opracował Zdzisław Kropidłowski, Gdańsk 2010, ss. 316, ilust. 212.

 

Inkunabuły i cimelia w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Henryk Dubowik; przy współpr. Aldony Chlewickiej i Bernardety Iwańskiej-Cieślik. Inkunabuły i cimelia w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2009. ISBN 978-83-7096-722-2.

Edukacja czytelnicza i informcyjna w świetle badań

Katarzyna Domańska. Edukacja czytelnicza i informacyjna w świetle badań.
Bydgoszcz 2009. ISBN 978-83-709-686-7.

Cesarze rzymscy a arianizm: od Konstantyna Wielkiego do Teodozjuza Wielkiego (312-395)

Dariusz Spychała. Cesarze rzymscy a arianizm: od Konstantyna Wielkiego do Teodozjusza Wielkiego (312-395).
Poznań 2007. ISBN 978-83-60251-07-2.

Działalność Aleksandra Birkenmajera na rzecz ochrony zbiorów bibliotecznych. Ziemie zachodniej i północnej Polski w latach 1945-1947

Ryszard Nowicki, Działalność Aleksandra Birkenmajera na rzecz ochrony zbiorów bibliotecznych. Ziemie zachodniej i północnej Polski w latach 1945-1947. Wyd. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Prace Biblioteki Uniwersyteckiej – Nr 27,
Poznań 2006. ISBN 83-918728-4-X. ISSN 0860-1933.

 

Skórzewscy - właściciele dóbr Łabiszyńskich: rola w życiu społeczno-politycznym wielkopolskiego ziemiaństwa

Ryszard Nowicki. Skórzewscy - właściciele dóbr Łabiszyńskich: rola w życiu społeczno-politycznym wielkopolskiego ziemiaństwa.
Toruń 2002. ISBN 8373223061.