Katedra Prasoznawstwa i Informatologii

Władze Katedry

Kierownik katedry

ks. dr hab. Zdzisław Kropidłowski, prof. uczelni
1967krop@ukw.edu.pl